Strona dla kandydatów na studia na

Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiPolitechnika od środka

Przegląd tematów poruszanych na zajęciach dydaktycznych i w badaniach naukowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 

Proekt DESIRE & Energetyka jądrowa

Proponujemy ścieżkę przejścia od energetyki opartej na węglu do energetyki jądrowej przy możliwie najmniejszych kosztach transformacji.


 

Druk 3D

Bardzo obiecująca technologia produkcji części maszyn, która pozwala na projektowanie i wytwarzanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach.


 

Zajęcia typu Project Based Learning

Podczas zajęć zorientowanych projektowo studenci rozwiązują konkretne zadania związane z kierunkiem. Najlepsze tematy uzyskały w ostatnich latach finansowanie ze strony władz uczelni i doprowadziły do powstania nowych obiektów technicznych.


 

Jak wybrać studia i dlaczego kierunek: Energetyka

Absolwenci kierunku Energetyka bez problemu odnajdą się na rynku pracy, ponieważ przedmiotem studiów są technologie, które stanowią podstawę przemysłu, infrastruktury i transportu.


 

Energetyka Jądrowa - Dzień Otwarty
16 stycznia 2024

Spotkanie dla kandydatów na studia 2-go stopnia na kierunku Energetyka Jądrowa.


 

Sztuczne Słońce

Energetyka solarna może być opłacalna, pod warunkiem stosowania urządzeń o niskich kosztach produkcji. Dlatego na naszym Wydziale testujemy różne urządzenia do wychwytywania energii z promieni słonecznych.


 

Bomba

Badania na stanowisku do analizy łatwopalnych substancji pozwalają określić warunki, w jakich dochodzi do zapłonu i wybuchu wybranych substancji.


 

Napędy lotnicze

Inżynier energetyk jest równocześnie specjalistą od napędów lotniczych. W naszych laboratoriach studenci zajmują się silnikami odrzutowymi i śmigłowymi.


 

Nasza własna elektrownia

"Treningowa" instalacja do wytwarzania energii elektrycznej pozwala doskonale przygotować do wyzwań czekających w branży energetycznej.


 

Ściagamy duchy i zjawy

W pracy inżyniera trzeba czasem zbadać to, czego nie widać gołym okiem. W naszych laboratoriach wykorzystujemy specjalne pomiary, żeby poprawić pracę maszyn.


 

Problem z wysoką temperaturą

Wiele maszyn i urządzeń pracuje przy wysokiej temperaturze. To zupełnie normalne, a nawet potrzebne. Do zadań inżynierów należy m. in. sprawdzenie efektów działania wysokiej temperatury.


 

Analiza obiektów technicznych

Obiekty techniczne trzeba testować pod kątem wytrzymałości. Pokazujemy, jak wyglądają takie testy zarówno w laboratorium, jak i z wykorzystaniem inżynierskiego oprogramowania.