Strona dla kandydatów na studia na

Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiInżynieria Lotnicza i Kosmiczna - studia inżynierskie

Stopień: 1-szy, studia inżynierskie
Tryb: studia stacjonarne
Czas trwania: 7 semestrów - 3,5 roku (stacjonarne)

Treści kształcenia

Nauka na kierunku obejmuje statki powietrzne różnego rodzaju, cywilne i wojskowe, a także obiekty kosmiczne. Studenci poznają zasady projektowania i eksploatacji pojedynczych elementów, złożonych układów i zaawansowanych systemów dla lotnictwa i kosmonautyki. Nabyta wiedza może zostać również wykorzystana w wielu branżach przemysłowych.

Zajęcia na kierunku Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna są prowadzone na następujących wydziałach Politechniki Śląskiej:

Cele kształcenia

Po zakończeniu studiów absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

Zatrudnienie

Materiały

 
 
Pełna oferta kształcenia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki