Strona dla kandydatów na studia na

Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiEnergetyka jądrowa - studia magisterskie

Stopień: 2-gi, studia magisterskie
Tryb: studia stacjonarne
Czas trwania: 3 semestry - 1,5 roku (stacjonarne)

Treści kształcenia

Kierunek zapewnia kompleksowe kształcenie w zakresie wszystkich elementów tworzących elektrownię jądrową od reaktorów najnowszych generacji, po główne maszyny i urządzenia służące do produkcji energii elektrycznej i przekazywania ciepła. Podejmowana jest tematyka bezpieczeństwa i niezawodności układów reaktorowych, zagadnienia oddziaływania na środowisko.

Pierwszy nabór na kierunek Energetyka Jądrowa rozpocznie się w roku akademickim 2023/24.

Cele kształcenia

Po zakończeniu studiów absolwent:

Zatrudnienie

Materiały

 
 
Pełna oferta kształcenia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki