Strona dla kandydatów na studia na

Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiKurs Matura 2024

Pomoc w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Obejmuje najbardziej przydatne metody rozwiązywania zadań matematycznych. Skupiamy się na tym, co najważniejsze i najbardziej potrzebne, aby pomyślnie przebrnąć przez egzamin. Materiały edukacyjne są ułożone według tematów.

1. Liczby rzeczywiste

 

2. Wyrażenia algebraiczne

 

3. Równania i nierówności

 

4. Funkcje

 

5. Ciągi

 

6. Trygonometria

 

7. Planimetria

 

8. Geometria

 

9. Stereometria

 

10. Statystyka, prawdopodobieństwo i kombinatoryka